Dekvoorwaarden

Standaard voorwaarden

Het dekseizoen loopt tot 1 september 2022, met uitzondering van eventuele herdekkingen. De hengstenhouder is niet aansprakelijk voor ziekte van de merrie. De merriehouder stuurt een kopie van de eigendomsverklaring van het stamboek op ter controle naar de hengstenhouder alvorens er sprake is van een wederzijdse overeenkomst. Dit mag per mail. De dekkosten voor 2022 zijn € 600,- . Wanneer de merriehouder in aanmerking komt voor een herdekking van de merrie, zullen de vangkosten en verzendkosten gefactureerd worden. Door het bestellen en ontvangen van het sperma, heeft de merriehouder kennisgenomen van deze dek- en betalingsvoorwaarden en gaat de merriehouder automatisch akkoord met deze voorwaarden.

Voorwaarden Hengstenhouder

Sperma wordt door een erkend dekstation opgevangen en inseminatie-klaar gemaakt, op de afgesproken datum, minimaal 1 dag van te voren bellen. Het dekgeld is inclusief afdrachts- en stamboekkosten. Na betaling van het dekgeld worden de gegevens doorgegeven aan het stamboek van het Groninger Paard. Bij een guste merrie moet er schriftelijke bevestiging van een dierenarts getoond worden voor een eventuele herdekking. De hengst is goedgekeurd door het stamboek en vrij van ziekten. De dekhengst is aantoonbaar vrij van WFFS.

Voorwaarden merriehouder

Minimaal één dag voor inseminatie moet bekend zijn bij de hengstenhouder dat de merriehouder sperma wil ontvangen. Eventuele stalling voor de merrie in afwachting van de inseminatie kan geregeld worden via de hengstenhouder. Verzendkosten van het sperma bedragen         € 35,- . De kosten die voortkomen uit het te laat afbellen door de merriehouder zullen worden verhaald bij de merriehouder. Eventuele commissiekosten zijn voor de rekening van de merriehouder.